แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
     
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560