สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
     
สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
   
 
   

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไม้เรียง 1 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-1263 3 หมายเลขโทรสาร 0-7567-1264 4 เว็บไซต์ www.mairiang.go.th

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560