ราคากลาง
     
ราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง กำหนดราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7748 นศ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2559