ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่องการใช้แผนบริการงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่องการใช้แผนบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558