ราคากลาง
     
ราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2558