ราคากลาง
     
ราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2558