ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว การป้องกันอัคคีภัย การเอาตัวรอดจากอุทกภัย วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย และคำแนะนำในการใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัย
   
 
   

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว หลบอย่างไง ให้ปลอดภัย โดยเรียนรู้จาก 10 วิธีเพื่อความปลอดภัยยามแผนดินไหว หลักง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัย วิธีเอาตัวรอดจากอัคคีภัยและวาตภัย และคำแนะนำใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2557