ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
   

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558