หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราขการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร
     
ข้อตกลงการปฏิบัติราขการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร
   
 
   

 ประการเทศบาลตำบลไม้เรียง 

เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557