ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
   
 
   

เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. พร้อมแนวทางการดำเนินงานซึ่งหน่วยงานราชการสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2557