ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
   
 
   

          ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และอำเภอฉวางได้แจ้งการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง

          ในการนี้เทศบาลตำบลไม้เรียง จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายฯ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2557