ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2556
   
 
   

 ด้วยเมื่อวันที่ 14  มกราคม  2556 เทศบาลตำบลไม้เรียงได้ดำเนินการฝึกอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ประจำปี  2556 ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนผู้สนใจ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารการบรรยายแนบท้ายนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม. 2556