ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง
   
 
   

 เทศบาลตำบลไม้เรียง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง โดยปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2556