แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
   
 
   เทศบาลตำบลไม้เรียงขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2556