ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
   
 
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสภามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556