ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   
 
   ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง เทศบัญญัคิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2555