ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2555