ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2554
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2555