ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (โปร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2555