ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19

ลำดับที่ ๒ เรื่อง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค. ๖๔

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายป้ายแดง ในสื่อสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้?

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับที่ ๕ เรื่อง มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2564