ราคากลาง
     
ราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก รหัสทางท้องถิ่น นศ.ถ. ๒๖-๐๐๒ สาย สภ.ไม้เรียง - สิ้นสุดป้ายเขตเทศบาล หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตรุด ตำบลไม้เรียง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564