ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ครม. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK ให้ลูกจ้าง นำมาลดหย่อนภาษีได้ ๑.๕ เท่า

ลำดับที่ ๒ เรื่อง สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเสี่ยงที่รับ ATK แล้ว ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ปภ. แนะประชาชน "วิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย"

ลำดับที่ ๔ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด ๒ หมื่นบาท

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564