ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
   
 
   

 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บทความ ๓๖-๔๐/๒๕๖๔

บทความ ๓๖ เรื่อง ขอประเมินใหม่นะ

บทความ ๓๗ เรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา

บทความ ๓๘ เรื่อง ข้อมูลประกันสังคม

บทความ ๓๙ เรื่อง กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ

บทความ ๔๐ เรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564