ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
   
 
   

 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บทความ ๓๑-๓๕/๒๕๖๔

บทความ ๓๑ เรื่อง เสียภาษีเท่าไหร่

บทความ ๓๒ เรื่อง ค่าปรับไปไหน

บทความ ๓๓ เรื่อง ทำไมสั่งไม่ฟ้อง

บทความ ๓๔ เรื่อง บัตรผีหรือเปล่า

บทความ ๓๕ เรื่อง เอกสารลับ เปิดได้มั้ย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564