ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ๒,๐๐๐ บาท โรงเรียนรัฐ - เอกชน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  มาช็อปกัน! เกษตรกร Happy เฟส ๒ สั่งออนไลน์สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบี้ยหนี้บ้านหมอ - พยาบาล นาน ๔ เดือน

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เชิญชวน ปชช. กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๔

ลำดับที่ ๕ เรื่อง มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา "หมอหนี้เพื่อประชาชน" 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564