ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔
   
 
   

 

 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เช็กเลย! เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ใช้มาตรการ "แยกกักตัวในชุมชน" ลดการแพร่เชื้อ

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามมติ ศบค. และงดการอบรมใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศ

ลำดับที่ ๔ ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ ๖๐% นาน ๖ เดือน

ลำดับที่ ๕ ขยายเวลา! ส่งเงิน "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ถึงสิ้นปี ๖๔

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2564