ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔
   
 
   

 

 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง อภ. ปฏิเสธ บวกกำไร ๘๘% วัคซีนโมเดอร์นา

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ยืนยัน! สินค้าอุปโภค - บริโภคช่วงโควิด-19 ไม่ขาดแคลน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ๖ กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง "เคอร์ฟิว" ได้

ลำดับที่ ๔ คลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้าน

ลำดับที่ ๕ "ยาฟ้าทะลายโจร" ช่วยบรรเทาอาการป่วยโควิด-19 ที่ไม่รุนแรงได้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2564