ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔
   
 
   

 

 

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ก่อนใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส ๓ - ยิ่งใช้ยิ่งได้" ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย!

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน

ลำดับที่ ๔ เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ

ลำดับที่ ๕ ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ นาน ๖ เดือน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2564