ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔
   
 
   

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ระลอก ๓)

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  จ่ายจริง! เงินช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ไม่ยื่นแบบ ภงด. ๙๐,๙๑ ของปี ๖๑-๖๒ มีโทษปรับอาญา

ลำดับที่ ๔ ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ลำดับที่ ๕ นำร่องคนไข้บัตรทอง ๕๐๐ ราย รับ "เครื่องล้างไตอัตโนมัติ" ใช้ที่บ้าน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2564