ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   
 
   

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บทความ ๑๖-๒๐/๒๕๖๔

บทความ ๑ เรื่อง ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ

บทความ ๒ เรื่อง ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้

บทความ ๓ เรื่อง มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้

บทความ ๔ เรื่อง เงินบริจาคอยู่ไหน

บทความ ๕ เรื่อง มีจรรยาบรรณหรือเปล่า

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564