ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   
 
   

 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บทความ ๒๑-๒๕/๒๕๖๔

บทความ ๑ เรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย

บทความ ๒ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า

บทความ ๓ เรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน

บทความ ๔ เรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร

บทความ ๕ เรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2564