ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔
   
 
   

 

ลำดับที่ ๑ เรื่อง "เรามีเรา" เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางฝ่าวิกฤติโควิด

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  มท.ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง ๓๑ ส.ค.

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ๕ ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน "ว่างงาน" จากเหตุโควิด-19

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ช่วยลูกหนี้! กยศ. ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิดนัดชำระ

ลำดับที่ ๕ ชวนอบรมออนไลน์ช่วง Work From Home พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

 
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564