ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
   
 
   

 

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ยกระดับ "การกระจายวัคซีน" เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ยกระดับแผงเนื้อ - ไข่ ในตลาดสด ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19 เข้ารักษา รพ.สนาม เบิกได้

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.๓๓ เป็น ม.๓๙ และขยายการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ลำดับที่ ๕ เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า ๒๐๐,๐๐๐ อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ

 
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564