ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
   
 
   

 ลำดับที่ ๑ เรื่อง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน ๔ สัปดาห์

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย 

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เช็กเงื่อนไขใหม่ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ คุมเข้มทุจริต 

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง เปิดตัว "ทัวร์เที่ยวไทย" กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง 

ลำดับที่ ๕ กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ ๓๘,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่ ๑ เม.ย. เป็นต้นไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2564