ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
   
 
   

 ลำดับที่ ๑ เรื่อง เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ "เรารักกัน" 

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ขยายเวลา  "เราชนะ"  กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนถึง ๕ มีนาคม ๖๔

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง "เราชนะ"

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?

ลำดับที่ ๕ เรื่อง เรียนฟรี!  ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี ๒๗๐ ทุน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2564