ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
   
 
   

 ลำดับที่ ๑ เรื่อง "เราชนะ"  เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ "เราชนะ"

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าวอีก ๖ เดือน

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง บขส. ร่วมโครงการ "เราชนะ" จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ทราบหรือไม่? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้


JUDI ONLINE
SLOT ONLINE
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2564