ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
   
 
   

 

 
 ลำดับที่ ๑ เรื่อง อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ "เราชนะ" 

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19

ลำดับที่ ๕ เรื่อง เพิ่มสิทธิบัตรทอง ๒ รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

 
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564