ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
   
 
   

 

 
 
ลำดับที่ ๑ เรื่อง มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒ เดือน ลดภาษี ๙๐% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม ๒,๐๑๓ ครัวเรือน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา "เราชนะ" ๓ กลุ่ม 

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ผู้ประกันตน ม.๓๓ ปรับลดส่งเงินสมทบเหลือ ๗๕ บาท ๒ เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

 
 
   
 
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564