ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
   
 
   

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เช็คเลย ๓ กลุ่มรับสิทธิ "เราชนะ" รับ ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ธอส.ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ

ลำดับที่ ๕ เรื่อง กรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ใน ๒๘ จังหวัดควบคุมสูงสุด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564