ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
   
 
   

 ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ยืนยัน! แอปฯ "หมอชนะ" ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ขยายเวลา "เราเที่ยวด้วยกัน" ถึงเมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง คลังยืนยัน! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓ นาน ๓ เดือน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564