ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
   
 
   

ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2564