ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
   
 
   

 

 
 
ลำดับที่ ๑ เรื่อง แนะนำโหลดแอดฯ "หมอชนะ" ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที

ลำดับที่ ๒ เรื่อง คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐%

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ๕ ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2564