ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความที่ ๑-๕/๒๕๖๔)
   
 
   

 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บทความ ๑-๕/๒๕๖๔

บทความ ๑ เรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า

บทความ ๒ เรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย

บทความ ๓ เรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม

บทความ ๔ เรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า

บทความ ๕ เรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2564