ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๓
   
 
   

 ลำดับที่ ๑ เรื่อง ดูก่อน!  ใครมีสิทธิตรวจหา "เชื้อโควิด-19" ฟรี

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงโควิด-19

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง มหาดไทยส่งของขวัญวันปีใหม่ ๒๕๖๔ "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy"

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี ๖๔ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2564