ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ ๒

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดไม่มีหมดเขต

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ข่าวดี ผู้พิการอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป รับเงินเพิ่ม ๒๐๐ บาท

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลินิกเฉพาะ

ลำดับที่ ๕ เรื่อง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2563