ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM ๒.๕ ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู

ลำดับที่ ๒ เรื่อง "คนละครึ่ง" เดินต่อ!  คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ "คนละครึ่ง" เฟส ๓

ลำดับที่ ๓ เรื่อง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง รู้ทัน - ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว

ลำดับที่ ๕ เรื่อง แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2563