ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓
   
 
   

 

 
 
 
   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่่! ลดค่าเอฟที ๔ เดือน เหลือ ๓.๖๑ บาท/หน่วย

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน รับสม้ครลูกจ้างเหมาบริการ ๙,๑๘๘ อัตรา "ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา"

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง โครงการ Co-payment ขับเคลื่อนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า ๒.๖ แสนคน

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ยกระดับบัตรทองเพ่ิม ๔ บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่

ลำดับที่ ๖ เรื่อง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2563