ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๓
   
 
   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ "คนละครึ่ง" เพื่อรักษาสิทธิภายใน ๑๔ วัน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑.๑ ล้านครัวเรือน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ไฟเขียว! เพ่ิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.๔๐

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔

ลำดับที่ ๕ เรื่อง วิธีจัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563