ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๓
   
 
   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ครม. เคาะ “โครงการ ๑ ตำบล ๑มหาวิทยาลัย” กระตุ้นการจ้างงาน รวม ๖๐,๐๐๐ ราย

ลำดับที่ ๒ เรื่อง กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม ๔ ลักษณะ เริ่มปี ๖๔

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส ๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง กทม. – ปริมณฑล

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563