ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า ๒ ล้านล้านบาท

ลำดับที่ ๒ เรื่อง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตร สวัสดิการรับเพิ่ม ๕๐๐ บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ ๒

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ข่าวดีคนอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ ๑ ครั้ง

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2563